Nossa visiun

L’iniziativa bein fundada da Trun Cultura presenta ina paletta multifara da temas culturals ed artistics. Per quei intent vivifichescha Trun Cultura baghetgs historics da gronda muntada a Trun. Mintgin duei anflar siu intent d’origin e sesarver ad in diever public.

Art, musica e litteratura en baghetgs historics

trun-cultura-ubersicht

Trun Cultura presenta a moda innovativa artists ed artistas da Trun ed ord la Surselva ad in publicum naziunal ed internaziunal. Art, musica, litteratura ed architectura van maun en maun.

Baghetgs da valur historica vegnan pass per pass renovai ed activai.

Studi da realisabladad dalla cumissiun d'experts 2020

front-cover

Sco purtadra dils projects ha l’uniun Trun Cultura elaborau in studi da realisabladad. Cheu vegnan visiun e realisaziun dils projects presentai.

 

Dapli

 

 

Concept general Trun Cultura

dcim100mediadji_0026-jpg

Trun Cultura 2.0

aufbau-notdach-casa-carigiet-trun-fotografiert-am-6-oktober-2020-8

Download

Tiarms e planisaziun

01.2020 12.2020

Concept da diever, studi da realisabladad, risguardond ulteriurs stabiliments digns da vegnir mantenir e beins culturals a Trun

 • discuors preliminars e contacts cun differents purtaders da cultura
 • concept pil diever cultural en connex cun ulterius edifecis a Trun
 • sclariments partenent finaziaziun ed organisaziun d’in menaschi persistent
08.2020 12.2021

Acziun da salvament Casa Carigiet

 • 1. d’uost 2020 cumpra dalla Casa Carigiet entras l‘uniun Trun Cultura
 • teg da schurmetg e preparativas da construcziun
 • 1. d’uost 2021 Romito SA cumpra la casa e surdat ella all’uniun en dretg da baghegiar per 99 onns
 • campagna da collecta ella regiun

 

08.2021 12.2023

Planisaziun dalla reconstrucziun dalla Casa Carigiet e dalla Casa Desax

 • architectura: conservar la substanza e crear in interiur innovativ en cumbinaziun da monument ed intermediaziun d’art modern
 • concept da diever e finanziaziun entras l’uniun Trun Cultura, cun mieds da promoziun privats e publics
2022 miez 2024

Realisaziun dil concept general Trun Cultura

 • reconstrucziun dalla Casa Carigiet
 • renovaziun dalla Casa Desax: residenza d’artists, combras da hotel e liug da sentupada per musica e litteratura
 • SPAZI SPESCHA, il relasch digl artist da Matias Spescha ella fabrica da ponn, labor per art contemporan

Team d’experts

Trun Cultura ha incaricau in team d’experts da planisar la reconstrucziun dalla Casa Carigiet ed il diever da tala. Plinavon vegn era igl ulteriur potenzial cultural cumpigliaus sco era l’utilisaziun dad ulteriurs stabiliments. Al team d’experts fan part:

yb_06620