Uniun

Commembers fundaturs dall’uniun Trun Cultura ein ils artavels dad Alois e Zarli Carigiet sco era da Matias Spescha, representants dalla fundaziun OGNA e persunas dil fatg per svilup da museum, management da cultura, architectura e tgira da monuments.

Statuts Trun Cultura (PDF)

2234681d1952dd6861513ac181680fb9

Seduta da fundaziun, ils 16 da schaner 2020

Suprastonza

cc8f38f1e8136c33411f1a4c6a08d23d

Domenica Carigiet

Co-presidenta

89cbc9ccb77a614a1697d06df260bdb3

Toni Carigiet

Co-president

24267e3a30d5382a72172a71b9071f66

Lisa Schmidt-Candinas

Actuara

1c2d318edd0ac5954e1e09b41fe60f5e

Susanne Hollenstein

Cassiera

9a6edecf3de8228ecc809945a9c02bc5

Seraina Fanger

Assessura

f1d17d6491a5799338a0173c5c848789

Venice Spescha

Assessura

Daniel Tuor

Assessura

Daventar commember

Daventei era Vus commember / commembra da Trun Cultura e susteni aschia la promoziun dalla ierta culturala da Trun

annunzia online

 

ni carghei giu il formular d’annunzia, empleni ora el e tarmettei el a Trun Cultura, 7166 Trun.

formular d’annunzia (PDF)